Sjösättning 17 maj 2010

Den 17 maj 2010 sjösattes Masthusen och ett nytt kapitel i Västra Hamnens historia inleddes.