Artikelbild

Alltid nära och tillgängligt

Masthusen är en tillgänglig och öppen del av Västra Hamnen med service, handel, restauranger, verksamheter och utrymme för fritidsaktiviteter. Gående och cyklister prioriteras och området omges av flera stråk, torg och gröna platser.

Från Malmö centrum finns det bra cykelvägar hela vägen fram till Masthusen. För den som pendlar och tar cykeln från Malmö central är det endast fem minuters cykelväg. Området trafikeras av tre stadsbusslinjer som avgår till och från Malmö centralstation var femte minut i högtrafik. Väljer du istället en kort promenad når du närmaste citytunnelstation på 15 minuter. Härifrån tar du dig smidigt vidare ut i Skåne eller över bron till Kastrup eller Köpenhamn.

"Diagonalen" genom stadsdelen blir ett multifunktionellt stråk, en mötesplats och ett vardagsrum som både känns tryggt, inbjudande och levande.