Artikelbild 17 maj 2010

Diligentia först i Norden att utveckla en hållbar stadsmiljö enligt Breeam Communities

Den nya stadsdel som Diligentia nu påbörjat utvecklingen av i Malmös Västra Hamnen blir den första i Norden som certifieras enligt Breeam Communities. Området ska utvecklas till miljöklassade kontor och lägenheter i kombination med attraktiv handel, service och restauranger.

För utvecklingen av kvarteret Bilen 7 svarar Diligentia, som i nära samarbete med Malmö Stad kommer att omvandla den attraktivt placerade nya stadsdelen intill Turning Torso och havet under det närmaste decenniet. Kvarter efter kvarter ska utvecklas och detaljplaner tas successivt fram tillsammans med Malmö Stad. Projektet är inte bara av en mycket omfattande storlek utan också den första stadsmiljön i Norden som kommer att bli klassad enligt BRE Enviromental Assesment Method (Breeam). Certifieringssystemet är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

- Vi arbetar sedan tidigare med att miljöklassa byggnader i Sverige, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö, men Diligentia är först i Norden med att få ett helt område certifierat enligt Breeam Communities.

- I det stundande projektet kommer vi att lägga stor vikt vid att anpassa området till framtida klimatförändringar, bilfria transportalternativ, avfallshantering, materialval i byggnader och en levande och dynamisk stadsmiljö över tiden, avslutar Andreas Ivarsson.

För mer information om bland annat Breeam, se:
http://www.sgbc.se/om-sweden-green-building-council/klassningssystem/

För mer information om Diligentias utvecklingsprojekt i Västra Hamnen, kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef
andreas.ivarsson@diligentia.se, 040-20 63 41.

Sven Orefelt, Projektansvarig,
sven.orefelt@diligentia.se, 08-573 655 43.