Artikelbild 16 maj 2012

Systembolaget väljer Masthusen för helt ny storbutik

I Masthusen blandas företag, boende, handel och samhällsservice. Det blivande Masttorget blir navet i den nya stadsdelen och invid detta kommer Systembolaget att öppna en helt ny butik den 1 november 2013.

Det första spadtaget inför uppförandet av ett helt nytt hållbarhetscertifierat kvarter (nummer 11) kommer att ske inom kort. Framför huset kommer Masttorget att ge västrahamnenborna en ny social träffpunkt med caféer, aktiviteter och butiker. Nu står det klart att en av butikerna blir Systembolaget. På 950 kvadratmeter nyetableras en butik i enlighet med Systembolagets senaste format för stora butiker. 

Vi utvecklar Masthusen i nära samarbete med Malmö stad, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö. Vi tycker det är viktigt att involvera allmänheten i vårt arbete och tar med jämna mellanrum reda på vad befolkningen i Malmö med omnejd saknar idag och önskar att vi tillför staden via Masthusen. Ett av de absolut största önskemål som framkommit är en utökad service, och Systembolaget är ett exempel på sådan, säger Andreas.

Det nya Systembolaget kommer att öppna i det sydvästra hörnet av Västra hamnens nya torg i november 2013. Närmaste granne blir Malmös mest omtyckta ICA Maxi-butik. Det hus Systembolaget flyttar in i kommer, liksom hela stadsdelen Masthusen, att få en miljö- och hållbarhetsprägel genom att certifieras enligt det internationella hållbarhetssystemet BREEAM.

- Vi märker att intresset för Masthusen är mycket stort. Inom kort lovar vi att kommunicera kring ännu fler verksamheter som väljer att utöka eller nyetablera sig i just Masthusen, förkunnar Andreas Ivarsson.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö,
andreas.ivarsson@diligentia.se; 070-585 61 85.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor,
markus.pfister@diligentia.se, 070-298 38 99.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.