Artikelbild 14 feb 2013

Masthusen först i Norden med certifikat enligt BREEAM Communities!

Masthusen har nu förärats ett första BREEAM Communities-certifikat på sin väg mot en hållbarhetsklassning av hela den nya stadsdelen med företag, boende, handel och samhällsservice.

Diligentia utvecklar under de kommande åren Masthusen i Västra hamnen, Malmö, till en stadsmiljö med gedigen miljöprägel och certifiering enligt det internationella miljöklassningssystemet BREEAM Communities. Stadsdelen har nu erhållit den första nivåns BREEAM Communities-certifikat.

- Masthusen har nu nått den första godkännandenivån enligt BREEAM Communities, berättar Andreas Ivarsson, Diligentias marknadsområdeschef i Malmö. Vi är den första aktören i Norden som når denna klassning, säger Ivarsson vidare. Även de individuella byggnaderna kommer att få separata klassningar enligt BREEAM Commercial.

I Masthusen har Diligentia arbetat med BREEAM-fasen "outline planning stage" under två år. Nästa fas heter "detailed planning stage", vilken påbörjas nu och beräknas ta ungefär ytterligare ett år. Därefter ska stadsdelen certifieras slutgiltigt.

- Vi lägger stor vikt vid att föra in viktiga hållbarhetsfrågor mycket tidigt i stadsutvecklingen. I allt vi gör utgår vi hela tiden från en projektanpassad manual, som vi tagit fram tillsammans med den internationella organisationen BRE. Vi har också ett speciellt hållbarhetsprogram, som vi följer vid projektering och produktion av byggnader, gator och torg, berättar Andreas Ivarsson. De företag som väljer att arbeta i Masthusen får jobba i ett hållbart och grönt område med moderna och yteffektiva lokaler som är anpassade efter kundens önskemål och behov, avslutar Andreas Ivarsson.

Högupplösta bilder på stadsdelen Masthusen samt Andreas Ivarsson finns tillgängliga i pressrummet på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/diligentia/image/list.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö, andreas.ivarsson@diligentia.se;
073-830 63 41.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, markus.pfister@diligentia.se, 070-298 38 99.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.

Diligentia miljöklassar alla sina om- och nybyggnationer oavsett om det gäller bostäder, kontor, köpcentrum eller samhällsfastigheter. Mer information om BREEAM-systemet finns på Sweden Green Building Councils (SGBC) hemsida: http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam.