Artikelbild 08 apr 2016

Malmö stad skapar kulturell mötesplats med biblioteksservice i Masthusen

Malmö stad och Skandia Fastigheter delar visionen om att skapa blandade stadsmiljöer, där kultur är en viktig ingrediens. Att stadens kulturförvaltning nu givit i uppdrag åt Skandia Fastigheter att uppföra en mötesplats med biblioteksservice i bolagets framväxande stadsdel Masthusen, i Västra Hamnen, är ett tydligt exempel på att visionen förverkligas. Och planer finns på att utveckla ännu mer kultur i området.

Den framväxande stadsdelen Masthusen har under de senaste åren tagit flera steg mot att bli en blandad stadsmiljö, med kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboende, gym, handel och mycket mer. En tät, grön och funktionsblandad miljö som denna är både energieffektiv och ger bra underlag för miljövänliga kommunikationer, samtidigt som den bidrar till ett rikare folkliv. När Malmö stad nu etablerar en ny mötesplats med biblioteksservice i området läggs ytterligare en viktig pusselbit på plats i skapandet av en levande stadsdel, som är anpassad för människorna som bor och verkar där.

- Redan när vi började planera för den nya stadsdelen definierade vi kultur som en nyckelingrediens för ett lyckat stadsutvecklingsprojekt. Att Malmö stad väljer att etablera biblioteksservice i Masthusen innebär att området blir en ännu bättre mötesplats för alla åldrar och behov, säger Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter.

Mötesplatsen, vars plan är att öppna den 1 september 2016, kommer att ligga i fastigheten Masten II – i direkt anslutning till Masttorget och ICA Maxi. Den planerade verksamheten är ett samarbete mellan Stadsområdesförvaltning Norr och Kulturförvaltningen, och kommer att erbjuda utlåning av medier, tillhandahållande av samhällsinformation samt arrangemangsverksamhet. Dessutom kommer lokalen att kunna användas för öppna aktiviteter i samverkan med föreningar i området. Parterna har höga ambitioner med etableringen och på Skandia Fastigheter siktar man mot ännu mer kultur.

- Vi ser detta som början till något ännu större. Inom ett par år hoppas vi kunna presentera ett fullskaligt kulturhus i Masthusen. Tillsammans med staden och andra fastighetsägare driver vi också projektet Offentliga Rummet, där utemiljö, event och kultur ska utvecklas ännu mer i Västra Hamnen, säger Andreas Ivarsson.


 
För mer information kontakta:

Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Malmö, andreas.ivarsson@skandiafastigheter.se, 073-830 63 41.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, markus.pfister@skandiafastigheter.se, 08-573 657 26.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@skandiafastigheter.se, 073-944 72 04.