Artikelbild 04 jul 2011

Diligentia säljer byggrätter i Västra Hamnen

Diligentia sålde den 20 juni 2011 fem kvarter bostadsbyggrätter i området Masthusen i Malmö, motsvarande cirka fem av bolagets totalt 18 kvarter i området. Ikano Bostad är köpare av fyra kvarter och Hökerum Bygg AB, ett familjeföretag i Ulricehamn i Västergötland, är köpare av ett. Byggrätterna överlåts till de nya ägarna under hösten 2011.

Diligentia förvärvade Masthusen 1999 av Malmö Stad. Området innefattar totalt cirka 100 000 kvadratmeter tomtarea, motsvarande 18 kvarter. Efter försäljningen av de fem byggrätterna fortsätter Diligentia arbetet med att utveckla och skapa en levande, attraktiv och inspirerande stadsmiljö i de resterande 13 kvarteren i Masthusen.

- Masthusen är ett av Diligentias viktigaste projekt och Malmö är en prioriterad marknad. Som ett led i utvecklingen har vi nu tagit ett strategiskt beslut om att avyttra fem bostadskvarter till två externa parter. De nya aktörerna kommer att berika Masthusen och bidra i vårt arbete med att skapa den första miljöcertifierade stadsmiljön i Norden enligt det internationella systemet BREEAM Communities, säger Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef på Diligentia i Malmö.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö 
andreas.ivarsson@diligentia.se, 040-20 63 41

Jonathan Brun, Pressansvarig
jonathan.brun@diligentia.se, 08-573 655 91