Artikelbild

Flexibilitet, ljus och rymd

Många företag är idag rörliga organisationer. Vi skapar därför förutsättningar för att stödja det flexibla arbetssättet. Arbetsplatsen ska vara en yta som enkelt kan justeras i takt med att behoven förändras. Vi ska skapa en så pass flexibel lösning att kontoret enkelt kan möbleras om - istället för att byggas om. Något som är kostnadseffektivt och miljövänligt.

Ljus och rymd är viktiga inslag i en trivsam arbetsmiljö. Husets utformning är därför planerad utifrån ett optimalt dagsljusinsläpp, med två meter höga fönster och utsikt mot den grönskande atriumgården. Med en takhöjd på tre meter i stora delar av lokalen kommer kontoren att präglas av en rymd som är ovanlig i nyproduktion.