Arbetsplats Masthusen - Skandia Fastigheter
Artikelbild

Flexibilitet, ljus och rymd

Många företag är idag rörliga organisationer. Vi skapar därför förutsättningar för att stödja det flexibla arbetssättet. Arbetsplatsen ska vara en yta som enkelt kan justeras i takt med att behoven förändras. Vi ska skapa en så pass flexibel lösning att kontoret enkelt kan möbleras om - istället för att byggas om. Något som är kostnadseffektivt och miljövänligt.

Ljus och rymd är viktiga inslag i en trivsam arbetsmiljö. Husets utformning är därför planerad utifrån ett optimalt dagsljusinsläpp, med två meter höga fönster och utsikt mot den grönskande atriumgården. Med en takhöjd på tre meter i stora delar av lokalen kommer kontoren att präglas av en rymd som är ovanlig i nyproduktion.